Mindfulness Metoden blev udviklet i 1979 af læge, forsker og microbiolog Jon Kabat-Zinn på university af Massachusetts. Kabat-Zinn var blandt andet inspireret af den buddhistiske lærer Thich Nhat Hanh. 

 

Hanh formidlede især læren om Mindfulness, som et centralt element i buddhismen.

 Ud over den buddhistiske inspiration var Kabat-Zinn ligeledes inspireret af hvordan man kan anvende yoga til at opnå en større ro og balance mellem krop og sind.

 

Kabat-zinn ønskede med baggrund i egne erfaringer med meditation, yoga og Mindfulness, at udvikle en mere psykologisk metode, som ville kunne anvendes af alle uanset religiøs overbevisning.

 

Han kaldte sit program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Rent overordnet sigter programmet mod at udvikle en øget opmærksomhed og nærvær i sin hverdag og i vores daglige aktiviteter.

Du kan ikke stoppe bølgerne

men du kan lære at surfe

Zen Master Thich Nhat Hanh er en global åndelig leder, digter og fredsaktivist, æret over hele verden for sine kraftfulde lære og selvbiografiske skrifter om mindfulness og fred. 

 

Han er manden Martin Luther King kaldte "Apostel for fred og ikke-vold." Hans centrale lære er, at gennem mindfulness, kan vi lære at leve lykkeligt i nuet-den eneste vej til virkelig at udvikle fred, både i sig selv og i verden

En afslappet tilstand

Et klart sind

Et varmt hjerte

Tina Nilsson

Kisumparken 45

2660 Brøndby str.

Mindfulness Instruktør

tel. +45 20958490                             mail: tinasmantra@gmail.com                          www.tinasmantra.dk                        cvr nr.: 37451681